La cooperativa NEMESIS SCCL neix l’any 1999 com empresa spin off de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

En l’actualitat, NEMESIS SCCL compta amb una àmplia experiència, ja que des de la seva creació ha dut a terme més de 400 obres d’excavació i seguiment arqueològic arreu de Catalunya i Balears. Algunes d’aquestes actuacions s’han efectuat en monuments Patrimoni Mundial UNESCO de Tarragona, com la Muralla, l’aqüeducte del Pont del Diable o el Circ.

Amb NEMESIS SCCL, els promotors d’obres compten amb la garantia d’una empresa eficaç que facilita al màxim els tràmits amb el Departament de Cultura de la Generalitat i que garanteix el termini del lliurament d’informes.